کارگاه تئوری و عملی بازسازی تصویر بر روی سیستم ها ی تصویربرداری (Image Reconstruction)

کارگاه های آموزشی 4 درس زبان: فارسی
کارگاه تئوری و عملی بازسازی تصویر بر روی سیستم ها ی تصویربرداری (Image Reconstruction)

آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می کند:

کارگاه آموزشی تئوری و عملی:

بازسازی تصویر بر روی سیستم ها ی تصویربرداری (Image Reconstruction)

پیش نیاز کارگاه: آشنایی با زبان برنامه نویسی متلب

 

مدرس: ساناز حریری تبریزی

محقق پسادکترای صنعتی در شرکت پرتو نگار پرشیا

 

سرفصل های کارگاه:

· مقدمه ای بر بازسازی تصویر

· پروجکشن‌های موازی و تبدیل رادون

· نظریه اسلایس فوریه و فیلتربک‌پروجکشن

· محدودیت‌های روش تحلیلی

· بازسازی تکراری تصویر

· ML-EM

· radon و iradon

· fanbeam

· iterative reconstruction